MOGYTTE


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/r84472mmds/public_html/wp-content/themes/police-department/fw/core/core.media.php on line 343
MOGYTTE

Felvételizőknek

Az egyetemről
A Marosvásárhelyi “George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem minden karán egy képzett oktatói közösség biztosítja az elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását és a külföldön is elismert szaktudást. Az alapképzésen túl a mesteri és doktori képzések további lehetőséget nyújtanak a szakmai fejlődésre. A marosvásárhelyi orvosi egyetemen, alapítása óta, folyamatos a magyar nyelvű orvosi, fogorvosi és gyógyszerészképzés, de jelenleg egészségügyi asszisztensképzést, táplálkozástant és dietetikát, valamint balneo-fizio-kinetoterápiát és rehabilitációt is biztosít.
Az orvostudomány minden ágát átfogó karokkal és fejlett kutatóközponttal rendelkező oktatási intézmény támogatja a diákok tudományos tevékenységét, a diákcsere- és ösztöndíjprogramokkal ösztönzi a hallgatók más európai egyetemek oktatási programjában való részvételét. Széleskörű társadalmi és kulturális programok, valamint a közösségi szellemet erősítő, Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség szervezésében lebonyolított hagyományos rendezvények teszik tartalmassá, sokoldalúvá és teljessé a diákéletet.

Karok
Orvostudományi kar: Marosvásárhelyen a múlt hagyományai és a jelen szakmai kihívásainak megfelelő oktatás az anyanyelven történő minőségi orvos- és asszisztensképzésre adnak lehetőséget. Korszerű oktatási és kutatási lehetőségek és egy képzett oktatói közösség biztosítja a szakma elsajátítását, a külföldön is elismert diploma megszerzését. Az orvosképzés három nyelven (magyar, román és angol) zajlik, ami multikulturális jelleget kölcsönöz az orvosi karnak. Az akkreditált képzések elvégzése után az egyetem lehetőséget nyújt a végzett orvosoknak a szakképzéshez, továbbá Mesteri és Doktori Iskolát is működtet.
Fogorvostudományi kar: Egyetemünk és karunk az egyedüli olyan intézmény Romániában, ahol fogorvosnak tanuló fiataljaink a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS) által akkreditált magyar nyelvű képzésben részesülnek. Előadótermeink, jól felszerelt kezelői bázisunk, állandó fejlesztés alatt álló gyakorlati szimulációs központunk és legújabb képalkotási eljárások elvégzésére alkalmas imagisztikai rendelőink lehetővé teszik az állandóan és rendkívül dinamikusan fejlődő fogorvoslás legújabb technikáinak elsajátítását. Diákjaink már az egyetemi évek alatt klinikai gyakorlatra tehetnek szert a régiónk legkorszerűbben felszerelt Integrált Fogorvosi Centrumában (IFC), ahol a diákok és rezidensek képzése történik.
Diplomás fogorvosaink a szakrendelés bármely területét választhatják, de egyetemünkön lehetőség nyílik a rezidensképzésre és PhD képzésre is a Doktori Iskola keretén belül.
Gyógyszerésztudományi kar: A marosvásárhelyi gyógyszerészképzés egyike a legnagyobb múlttal rendelkező magyar gyógyszerészképző helyeknek, ugyanakkor gyógyszertári asszisztensi és esztétikai bőrgyógyász technikusi szakképzést is biztosít. Az elméleti képzést kiegészíti a folyamatosan korszerűsödő gyakorlati oktatás, és a kutatási tevékenység, amely európai szintű infrastruktúrával rendelkező laboratóriumokban zajlik az alapkutatás és alkalmazott kutatás (gyógynövénykutatás, gyógyszerellenőrzés) területén. A végzett gyógyszerész a gyógyszerek és gyógyhatású készítmények előállításától, annak ellenőrzésén és értékesítésén túlmenően, a betegek gyógyszerészi gondozásáig (egészségnevelés, tanácsadás, ismeretterjesztés) számos feladatkört betölthet. A patikákon kívül a kórházak, gyógyszergyárak, kutatóközpontok és akadémiai intézetek várják az itt végzett szakembereket.

Dr. Gáll Zsolt, GYK dékánhelyettesének köszöntője

Kedves diákok, látogatók!
Szeretettel köszöntelek és örömömre szolgál, hogy felkerested az MMDSZ honlapján a Gyógyszerészeti Karnak szánt oldalt. 

A marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés több mint 70 éves múltra tekint vissza és az évtizedek során mindig sikerült újra meg újra kivívnia a létjogosultságát és elismerték Európa szerte szakmai színvonalát. De a jelen kor kihívásai teljesen eltérően az eddigiektől. Mára a társadalmi fejlődés és az elnemzetköziesedés hatására a felsőfokú oktatás is átalakulóban van. Az angol nyelv dominanciája nemcsak a kutatásban, hanem az oktatásban is egyre érezhetőbb. Az egyetemek közti versengés és a diákok mobilitásának támogatása az olyan szakmákat helyezte előtérbe, melyek elsajátításával a hallgatók bárhol megállják a helyüket a világban.

A gyógyszerészképzésre is hatott a globalizáció, azonban a gyógyszerészellátás működését szabályozó törvényes keretek és a gyógyszerész-beteg kapcsolat, mely a kommunikáció hatékonyságán alapul, nyelvi és regionális határok közé szorítja a gyógyszerészi hivatás gyakorlását. A gazdasági érdekek előtérbe helyezése, valamint a társadalmi elismerés és megbecsülés iránti egyre kisebb igény miatt a közforgalmú gyógyszertárak megítélése egyre romlik, mely komoly hatással van a gyógyszerészi hivatásra Romániában. Ugyanakkor világszinten a gyógyszeripar kiemelkedő gazdasági szerepet játszik továbbra is és a gyógyszerészi diploma feljogosítja a birtokosát, hogy gyakorolja hivatását a termelésben, kutatásban, marketingben és minőségbiztosításban, vagy a hatósági ellenőrző szerveknél is. A másik szakmai fejlődési irányzat a gyógyszerészek integrációját célozza meg az interprofesszionális egészségügyi ellátó csapatba, melynek eredményeként a klinikai gyógyszerészek részt vesznek a betegágy melletti tevékenységekben és segítik a gyógyszeres terápiák kialakítását, valamint közvetlenül a betegek felé irányuló tanácsadási, gondozási feladatokat is ellátnak. Sajnos a gyógyszerészi hivatás ezen új ágát egyelőre még korlátozottan lehet gyakorolni Romániában, de más országok példái alátámasztják, hogy a gyógyszerészek hatékony és hasznos tagjai a gyógyító csapatnak. Továbbá, a gyógyszerészet egyik leggyorsabban fejlődő tudományterülete, a biotechnológia térhódítása az új terápiás célpontok felfedezésével egyre fokozódik és a biológiai gyógyszerek száma évről-évre megsokszorozódik. Az utóbbi évek törekvéseinek az eredménye, hogy karunk lehetőséget biztosít, magyar nyelven, mesterképzés keretén belül az orvosi biotechnológia fontosabb eljárásainak az elsajátítására, valamint a biológiai gyógyszereknek a megismerésére.

A fenti megállapítások bizakodásra adnak okot, ami a gyógyszerészi hivatás megújulását és fejlődését illeti. Mi a Gyógyszerészeti Kar oktatói közössége szeretnénk a tudományos és oktatói potenciálunkat kamatoztatni és mindig tudásunk legjavát adva szeretnénk hozzájárulni a szakma sikereihez és az egyéni teljesítményekhez. Az egyik legfontosabb célkitűzésünk a tehetséggondozás, mert ha figyelünk hallgatóink erősségeire és lehetőségeket teremtünk, akkor itthon maradásra ösztönözhetjük végzőseinket.

Továbbá azt is valljuk, hogy a szakmai tudás elsajátítása mellett a közösségépítés is fontos, melyben kiemelkedő szerep jut a diákszövetségeknek és szakmai kollégiumoknak, mert szükség van a jó kapcsolatokra és az együttműködésre nem csupán a tanulmányok idején, hanem az egész pályafutás során. 

Dr. Gáll Zsolt, egyetemi docens

a Gyógyszerészeti Kar dékánhelyettese

Dr. Mártha Krisztina, FOK dékánhelyettesének köszöntője

Tisztelt érdeklődők! Kedves felvételiző diákok! 

A Marosvásárhelyi “George Emil Palade” Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológia Egyetem (MOGYTTE) Fogorvostudományi Kara (FOK) Erdély egyedüli magyar nyelven történő fogorvos képzést biztosító műhelye. 

A fogorvosképzés hat éves, az elméleti oktatás román és angol nyelv mellett magyar nyelven is történik. Hat év után, sikeres licensz vizsga eredményeként, a jelöltek fogorvosi oklevelet kapnak. Ezen diploma megszerzése után fiatal kollegáink:

  • önálló fogorvosi tevékenységet folytathatnak,
  • részt vehetnek egyetem utáni graduális szakorvos (rezidens) képzésben,
  • doktori (PhD) és mesteri tanulmányaikat is elkezdhetik egyetemünkön.

A fogorvosi graduális (rezidens) képzés Románia területén szájsebészet, fogpótlástan, konzerváló fogászat, fogszabályozás, gyerekfogászat és parodontológia területén lehetséges, ezen szakágak mindegyikében Marosvásárhelyen létezik szakorvosi képzés. A MOGYTTE Doktori Iskolájának kötelékében doktori (PhD) tanulmányok elvégzésére, így tehát a doktori cím elnyerésére is lehetőség van. Fogorvosi oklevél megszerzése után, a mesteri képzés adta továbbtanulási lehetőség is választható.

A három éves fogtechnikus képzés licenszvizsgával zárul, az így szerzett fogtechnikusi oklevéllel a jelölt magánszférában elkezdheti munkáját. 

Mit kell tudnia egy fogorvosnak?

A fogorvos szájüregen belüli elváltozásokat orvosol, mindennapi tevékenysége azonban távolról sem korlátozódhat csak egy szuvas lézió ellátására, hisz több természettudományi ág és orvosi szakterület határterületén dolgozik.

A fogorvoslás ma már nem csak az egy-egy fogra kiterjedő terápiás aktust feltételez. Az egészséges, ápolt fogazat és szájüreg a harmónikus mosoly alapkövetelménye, utóbbi pedig a társadalmi megítélést, valamint az integrációt határozza meg. 

Funkcióival, a szájüreg és régiója az emberi test “működésében” is kiveszi részét. A fogorvoslás nem csak egy anatómiai régióra korlátozott területen végezendő munka, hanem egy összehangolt tevékenység, amely összességében értékeli a fogak, a fogágy, az állcsontok, az ízület és a száj izmainak szerepét az emberi szervezet működésében.

Az orvosi szakma gyakorlójaként egy fogorvosnak:

  • tudnia kell, hogy a fej és nyaki régió anatómiájának pontos ismerete elengedhetetlen követelménye a pontos és sikeres kezelésnek,
  • ismernie kell a szervek és szervrendszerek betegségeinek szájüregi megnyilvánulásait, ezeket kórisméznie és megfelelőképpen, a kollégáival konzultálva kezelnie kell,
  • tisztában kell lennie minden általa alkalmazott anyag, gyógyszer és kezelési módszer egész szervezetre kifejtett hatásával és kölcsönhatásával,
  • térben való látás, mértani idomok, mechanikai törvények és anyagok fizikai-kémiai paramétereinek ismeretével kell rendelkeznie,
  • tudnia kell csapatban gondolkodni és dolgozni: mindennapi tevékenységének része a kollégáival, technikussal és asszisztensével való kommunikáció,
  • verbális és vizuális kommunikációban jártasnak kell lennie egy bizalmon alapuló, egészséges beteg-orvos kapcsolat kialakítása végett,
  • állandóan tanulnia és képeznie kell magát új módszerek és anyagok használatát illetően, mert egy rendkívül dinamikusan fejlődő és állandóan megújuló anyag- és eszköztár használója,
  • kézügyességét, technikai tudását és szervezői készségeit állandóan fejlesztve, a gyors és pontos kórisme és egyénre szabott terápia követelményeinek kell eleget tennie,
  • pontosnak, precíznek és vállalkozó szelleműnek kell lennie magánvállalkozása megszervezésében.

Végezetül pedig, íme öt érv, amiért a MOGYTTE Fogorvostudományi Karának oktatókból és diákokból álló csapata várja jelentkezéseteket:

  • Anyanyelven hallgathatjátok az előadásokat. 

Egyetemünk és karunk az egyedüli olyan intézmény Romániában, ahol fogorvosnak tanuló fiataljaink a Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség  (ARACIS) által akkreditált, magyar nyelvű elméleti képzésben részesülnek. 

  • Egyetemistaként már klinikai gyakorlatra tehettek szert. 

Az Integrált Fogorvosi Centrum (IFC), ahol a diákok és rezidensek képzése történik, régiónk legkorszerűbben felszerelt központja. Előadótermeink, jól felszerelt kezelői bázisunk, állandó fejlesztés alatt álló gyakorlati szimulációs központunk és a legújabb képalkotási eljárások elvégzésére képes imagisztikai rendelőnk lehetővé teszi az állandóan és rendkívül dinamikusan fejlődő fogorvoslás legújabb technikáinak elsajátítását.

Diákjaink már negyedévtől kezdődően, oktatói felügyelet mellett különböző terápiás beavatkozásokat végezhetnek a IFC-hoz forduló pácienseken.

  • Lehetőségetek van tudományos tevékenységeket folytatni. 

Fiatalos ötleteiteket karunk oktatói mindig felkarolják és évente alkalmatok adódik a diákokkkal közösen szervezett Tudományos Diákköri Konferencián bemutatni, ismertetni tudományos munkátokat. Az alapképzésen túl, az egyetemi éveiteket követően, magyar doktorátus vezetők irányítása alatt végezhetitek PhD tanulmányaitokat.

A MOGYTTE egy pezsgő, tartalmas és sokoldalú diákélet színhelye.

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség keretein belül működő FOK Platform mindent megtesz a fogorvostanhallgatók diákéletének megszervezése érdekében. Hat pezsgő és tartalmas diákév, számos tudományos, kulturális és társadalmi jellegű rendezvény, bulik és találkozók sorozata vár rátok Marosvásárhelyen! 

Szép és sokoldalú egyetemi kampuszunkban minden diák megtalálja a megfelelő lehetőséget arra, hogy órák vagy vizsgák után lazítson és szabadidejét egészségesen töltse el! 

Oklevél megszerzése után  tovább képezheted magad.

Diplomás fogorvosként azonnal elkezdhetitek a munkát akár saját magánrendelőben is. Fogorvosi oklevéllel kezetekben, a doktori vagy mesteri képzés adta továbbtanulási lehetőségek bármelyikét választhatjátok. Lehetőség nyílik a rezidensképzésre is Marosvásárhelyen, ugyanakkor azt is tudnotok kell, hogy az itt szerzett fogorvosi diplomát az Európai Unió tagállamai elismerik.

LÉGY CSAPATUNK TAGJA!

Prof. Dr. Ábrám Zoltán, ÁOK dékánhelyettesének köszöntője

A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemet jelenleg hét kar alkotja. Az Orvostudományi Kar teszi ki a tanárok és a diákok közel negyven százalékát. Orvosképzést és általános asszisztensképzést, dietetikus- és balneofizioterapeuta képzést, valamint több mesterképzést foglal magába. A marosvásárhelyi Orvostudományi Karon románul és magyarul folyik az oktatás, miközben az angol képzés önálló karba szerveződött. Sok szeretettel várjuk a magyar nyelven tanulni vágyó leendő orvosokat és egészségügyi asszisztenseket, de a szakmai érdeklődésük és elhivatottságuk miatt a kizárólag román nyelvű karokon tanulni vágyó, önmagukat továbbképző magyar fiatalokat is. 

A magyar dékánhelyettes a számára leosztott feladatok, az orvoskar szintjén zajló szokásos oktatási, tudományos, adminisztratív teendőkön túl elsősorban a magyar tagozatot, a magyar nyelvű képzést képviseli. A magyar nyelvű oktatás azért szükséges az óvodától az egyetemig, mert bárki az anyanyelvén sajátíthatja el a legjobban az ismereteket, őrizheti meg identitását. Az anyanyelven való tanulás előnyei vitathatatlanok, könnyebb és pontosabb felkészülésre nyújt lehetőséget, miközben természetes elvárás az állam nyelvének ismerete. A magyar hallgatók számára a román szaknyelv alapos elsajátítása, a beteggel az anyanyelvén történő kommunikáció megkérdőjelezhetetlen evidencia.

Azt szeretnénk, ha akárcsak eddig, hosszú évtizedeken át, a marosvásárhelyi orvosi diploma minőséget jelentene, itthon maradásra serkentene, és birtokosai a bármilyen nemzetiségű beteg gyógyulását segítenék. Felmérést végeztünk és igazoltuk, hogy a Marosvásárhelyen végzett elődeink betegeik gyógyulását szolgálva, magas fokú hivatásról és szakértelemről tettek tanúbizonyságot Románia bármely részén. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben, majd Egyetemen magyar nyelven végzett orvosok döntő többségének itthoni szakmai helytállása biztosítékul szolgál arra nézve, hogy a betegellátás szakmaiságát nem veszélyezteti a kisebbségek anyanyelvű oktatása. Ugyanakkor statisztikai adatokkal alátámasztható az egészségügyben dolgozók fokozott elvándorlása. Egy másik tanulmányban a Magyarországra irányuló romániai magyar orvosmigráció méreteit követtük, miszerint 1953-2008 között minden harmadik, Marosvásárhelyen végzett magyar orvos Magyarországon telepedett le, tehát egyetemünk a magyarországi orvos- és fogorvos-utánpótlás integráns részét alkotja. Az anyaország már csak ezért sem lehet közömbös a marosvásárhelyi magyar orvosképzés iránt. 

Mi éppúgy képviseljük a két évtizeden át Marosvásárhelyen munkálkodó Miskolczy Dezső akadémikus szellemiségét, az orvosi-élettani Nobel-díjjal kitüntetett Szent-Györgyi Albertét, vagy az egyetemünk névadója, a szintén Nobel-díjas George Emil Palade román-amerikai sejtbiológus munkásságát. A nemzet ereje a kiművelt emberfők sokaságában rejlik, a tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Manapság a nemzetek helyét a világban nem a nagyságuk, hanem a szellemi tőkéjük határozza meg. A nemzetközi, kiemelten magyarországi kitekintés jegyében megszívlelhetjük Vizi E. Szilveszter volt akadémiai elnök szavait: „Az információs forradalom hozadéka, hogy napjainkban, a XXI. században egyetlen képlet uralja a világot: tudás + információ = hatalom. Sajnos, ebből a képletből hiányzik valami, hiányzik az erkölcs. De éppen az a feladatunk, hogy a természettudományi, a társadalomtudományi gondolkodásmód által egyben erkölcsre neveljünk.”

A magyar tagozat, oktatási vonal tanárai elsősorban a magyar oktatás lehetőségének a megteremtésében és fenntartásában vagyunk, lehetünk felelősek, miközben a felsőoktatás legfontosabb igényeinek a teljesítése elsősorban politikai kérdés. Feladatunk alapvetően a szakmaiság és általa a magyar oktatás színvonalának a biztosítása, hogy teremtő légkörben végezhessük oktató, kutató, nevelő, gyógyító tevékenységeinket. A mi elsődleges szerepünk az, hogy az elvárásokhoz mérten versenyképesek legyünk, hallgatóinknak minél több hasznos ismeretet és üzenetet fogalmazzunk meg, államvizsgások témavezetői és – esetleges egyetemi karrierre pályázó – doktoranduszok irányítói legyünk. Miközben egész közösségünk érdeke, hogy legyenek jelentkezők és évről évre magyar végzősök kapjanak orvosi, általános asszisztensi, fogorvosi, gyógyszerészi diplomát a marosvásárhelyi oktatás haszonélvezőiként. 

Ebben a sajátos értékrendű világban a gyógyító alázatot, a gyógyításnak és megelőzésnek elkötelezett és szeretetre épülő orvosi hivatást az áldott orvos testesíti meg. Igen, a szeretet gyógyít, és amennyiben mégsem fejtené ki a hatását, akkor növelni kell az adagot.

Ábrám Zoltán, dékánhelyettes