Külügyi szakosztály

A külügyi szakosztály fő célkitűzése a kapcsolatteremtés egyetemi diákszövetségekkel, diákokkal úgy belföldi, mint külföldi városokban. Az MMDSZ tagja az OMDSZ-nek (Országos Magyar Diákszövetség), az ANOSR-nek (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), melyeknek döntéshozói testületeiben aktívan kiveszi a részét. Az OMDSZ tagszervezeteként jelen vagyunk a HÖOK Külhoni Régiójában és szoros kapcsolatot ápolunk a HÖOK Külhoni Programmal, melynek ékes példája a 2019-ben Marosvásárhelyen megszervezett 1. Erdélyi HÖOK Közgyűlés.

Emellett a Rákóczi Szövetség helyi szervezeteként vagyunk számontartva, évente részt veszünk a nyári Egyetemista Táborukban és az október 23-i megemlékezésükön. Szoros baráti kapcsolatot ápolunk a pozsonyi magyar ajkú orvostanhallgatókkal, a Selye János Klubbal, minden évben meglátogatjuk egymást egy-egy rendezvény kapcsán.

Szervezetünk, a különböző külföldi közgyűléseken, konferenciákon, képzéseken való részvételen kívül, szervezett hetes áthallgatásokat is, például a Szegedi Tudományegyetemre.