Felvételi 2021

Kedves felvételizni vágyó diákok!

Idén (2021) a kis szakokra (általános orvosi asszisztensi, táplálkozástan és dietetika, fogtechnika, orvosi kozmetika, kozmetikai termékek technológiája, stb.) a felvételi “doszárvizsga” formájában fog zajlani, a tavalyi évhez hasonlóan (tehát nem lesz felvételi rácsteszt).

Ezen kívül viszont, március-április hónapokban (még nincs pontosítás, az időpontot illetően) sor fog kerülni egy ELŐ-FELVÉTELIre is, amely végső jegyét az alábbiak adják:

 • 60%: 9.-11. osztályok médiájának számtani középarányosa.
 • 40%: az adott kis szak főtantárgyának számtani középarányosa (gimnáziumban végzett szaktól függően 9.-10. vagy 9.-11. osztályok biológia, informatika vagy matematika stb. jegyeinek átlaga).

Az ezzel kapcsolatban közölt hivatalos, részletes egyetemi közleményt itt olvashatjátok el. https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2021/02/Procedura-preadmitere.pdf

Bejelentés: https://blog.umfst.ro/preadmitere-la-umfst/

A tavalyi évekhez hasonlóan, az Általános orvosi-, Fogorvosi- valamint Gyógyszerészeti szakokra a felvételi változatlan.

Orvosi és Fogorvosi szakok esetén a felvételi változatlanul rácsteszt lesz. Minden kérdés esetében 4 lehetséges válasz lesz. Mind a 100 kérdés “feleletválasztós” típusú lesz, és a felvételi bizottság “helyben” vizsga előtt állítja össze. A kérdésekre 1 vagy 2 helyes válasz létezhet, arra vonatkozó pontosítás nélkül, hogy egy adott kérdés 1 vagy 2 helyes válaszos.

 • Biológia:

Könyvészet: Anatómia és élettan az orvosi szakokra való felvételi vizsgához – Barron’s Magyar nyelvű kiadás, Editura University Press, 2014

Pontosítások: https://www.umfst.ro/fileadmin/admitere/admitere2015/pontositasok.pdf

A 7. fejezet (Csontrendszer) a 9. fejezet (Izomrendszer) nem képezi a felvételi könyvészet részét.

Az egyetem által kiadott közlemény:  https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tematica-si-bibliografie-admitere-2021-biologie.pdf

A tankönyv az egyetemi könyvesboltban online is megrendelhető: https://librarie.umfst.ro

 • Kémia:

Tematika:

 1. Általános kémiai ismeretek. Oldatok. Oldhatóság. Sav-bázis jelleg. pH. Sav-bázis reakciók. Sav-bázis egyensúly. Pufferoldatok. Redoxi reakciók. Az energia és a kémiai reakciók.
 2. A szerves vegyületek szerkezete és reakciókészsége. A szerves vegyületek szerkezete és a telítetlenségi egyenérték. A kovalens kötések kialakulása, szigma- és pi-kötések, egyszeres és többszörös kovalens kötések, a kötések térbeli irányítottsága. Szénatomtípusok, szénatomláncok. Hibridizáció. Homogén és heterogén kovalens kötések. Az ionos és koordinatív kötés. Poláros és apoláros kovalens kötés, a molekulák polaritása. Intermolekuláris kötések. Izoméria (konstitúciós és sztereoizoméria – enantioméria és diasztereoizoméria). A szerves vegyületek reakciótípusai (szubsztitúció, addíció, elimináció, transzpozíció, redoxi reakciók a szerves kémiában). Funkciós csoportok és a szerves vegyületek funkciós csoport szerinti osztályozása.
 3. Szerves vegyületosztályok. Szénhidrogének, halogénszármazékok, alkoholok, fenolok, aminok, aldehidek és ketonok, karbonsavak, a karbonsavak funkciós származékai, nitrovegyületek, szappanok és detergensek.
 4. Biológiai fontosságú vegyületek és biokémiai alapfogalmak. Zaharidok, aminosavak, peptidek, fehérjék, zsírok, nukleinsavak, enzimek, hormonok, hidroxisavak és ketosavak, metabolizmus, a biológiai rendszerek energiája.
 5. Más vegyületosztályok. Gyógyszerek, színezékek.
 6. Számításos alkalmazások. A számításos alkalmazások magukban foglalják a koncentráció- és hígítás-számolást, a mértékegységek átalakítását, hozamszámítást.

Magyar nyelvű könyvészet:

 1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239-36-2
 2. Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu: Kémia X. osztály, LVS Crepuscul Kiadó, 2005. ISBN: 973-8265-62-2
 3. Luminiţa Vlădescu, Corneliu Tăbărăşanu-Mihăilă, Luminiţa Irinel Doicin: Kémia Tanköny a X. osztály számára, Grup Editorial Art, 2005. ISBN: 978-973-124-111-6
 4. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN:  973-8239-59-1
 5. Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Corint, Corvin Kiadó, 2007. ISBN: 978-973-622-383-9
 6. Ion Baciu, Daniela Bogdan, Ștefan Tomas: Kémia tankönyv a XI. osztály számára, Elméleti vonal, Reál tagozat, C1, Editura Mistral, 2006. ISBN:987-973-88418-1-9
 7. Mircea Iovu, Maria-Luiza Popescu, Teodor Octavian Nicolescu: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel, Akademos Art Kiadó, 2006. ISBN: 973-114-017-4
 8. A 3, 5, 6, 7, 8.1, 8.2 és 8.3fejezetek/alfejezetek: Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, fordítás: Szilveszter Mihálycsa: Kémia, tankönyv a IX. osztály számára,  LVS Crepuscul Kiadó, 2004.
 9. Az 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10 és 4.1 fejezetek/alfejezetek:Sanda FătuCornelia GrecescuLia CojocaruVeronica David: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2008. ISBN: 978-973-114-046-9
 10. Az 1 és 4 fejezetek: Marius Andruh, Ion Baciu, Daniela Bogdan: Kémia tankönyv a XII. osztály számára, C1, Elméleti vonal, reál tagozat, Editura Mistral, 2007. ISBN: 987-973-88418-8-8

Hivatalos közlemény: https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tematica-si-bibliografie-admitere-2021-probele-chimie-Medicina-Medicina-Dentara.pdf

Gyógyszerészeti szak esetében, a tavalyi évhez hasonlóan a felvételi jegyet szerves kémiából írt 100 “Feleletválasztós” kérdésből álló rácsteszt képezi. Minden kérdés esetében 5 lehetséges válasz lesz, melyek közül egyetlen válasz lesz helyes.

Teszt összetétele:

 • 50 kérdés az egyetem által összeállított, és az Egyetemi Könyvesbolt által forgalmazott kérdésgyűjteményből kerül kiválasztásra: Szerves kémia – tesztgyűjtemény az orvosi és gyógyszerészeti felsőoktatásba felvételizők számára, University Press Kiadó, 2014, I. fejezet (Veronica Avrigeanu şi col.: Chimie organică – teste de admitere în învățământul superior medicofarmaceutic, Editura University Press, 2014).
 • 50 kérdést a felvételi bizottság „helyben”, a vizsga előtt állít össze az alábbi tematikák alapján.

Tematika:

 1. A szerves vegyületek szerkezete. Kémiai kötések, szénatomláncok, izoméria, reakciótípusok, funkciós csoportok.
 2. Szerves vegyületosztályok. Szénhidrogének (telítettek, telítetlenek, aromásak). Halogénszármazékok. Alkoholok, fenolok. Aminok. Aldehidek és ketonok. Karbonsavak. Észterek. Amidok. Szappanok és detergensek. Aminosavak. Fehérjék. Zsírok. Szénhidrátok.

Könyvészet:

 1. Sanda Fătu, Cornelia Grecescu, Veronica David: Kémia C1 Tankönyv a XI. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239- 36-2
 2. Luminiţa Vlădescu, Corneliu TăbărăşanuMihăilă, Luminiţa Irinel Doicin: Kémia Tanköny a X. osztály számára, Grup Editorial Art, 2005. ISBN: 978-973-124-111-1
 3. Sanda Fătu, Veronica David, Cornelia Grecescu: Kémia C1 Tankönyv a XII. osztály számára, Ábel Kiadó, 2003. ISBN: 973-8239- 59-1
 4. Veronica Avrigeanu et al: Szerves kémia – tesztgyűjtemény az orvosi és gyógyszerészeti felsőoktatásba felvételizők számára, University Press Kiadó, 2014, I. fejezet

Hivatalos közlemény: https://adminfo.umfst.ro/wp-content/uploads/2021/02/Tematica-si-bibliografie-admitere-2021-probele-chimie-organica-Farmacie.pdf

Eredményes felkészülést, jó tanulást kívánunk!