Adminisztratív

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség egyik legújabb projektje, az Adminisztratív Kisokos azzal a céllal jött létre, hogy megkönnyítse a MOGYTTE hallgatóinak adminisztratív teendőit és egyfajta útmutatást adjon az egyetemi ügyintézés labirintusában. 

A Kisokos állandó frissítés alatt áll, működtetői rendszeres időközönként figyelik a szabályzati és adminisztrációs változásokat, ezáltal a legfrissebb információkkal szolgálnak. Amennyiben elavult, régi információra vagy szövegrészre bukkansz, kérjük jelezd az alábbi hivatkozásban, de emellett szívesen várjuk visszajelzéseidet is! Sok sikert és kitartást kívánunk az ügyintézés „csodálatos” világában! 

A projekt létrejöttében közreműködtek: Tőkés Nikolett, Oprisor Kriszta, Papp Barbara, Portik Sándor, Elekes Éva, Székely Zsófia, Sikó Krisztina, Szabó Eszter, Szilágyi Péter, Purcar Tia, Marton László.

Tartalomjegyzék

 1. Ügyintézés az egyetemen
  1. Hiányzás igazolása
  2. Befizetések
  3. Ellenőrző lepecsételése
  4. Online ügyintézés (elérhetőségek)
  5. Kérvénymodellek
  6. Motivációs levél 
  7. Egyéb formanyomtatványok
 2. Szabályzatok fontosabb részeinek szabad fordítása
  1. Tanulmányi szabályzat
  2. Diákok jogai és kötelezettségei
  3. Ösztöndíjak
 3. Pályázatok, továbbképzések, ösztöndíjak
  1. KMEI – Hunyadi János pályázat
  2. Erasmus+
  3. MOGYTTE
  4. MMDSZ
  5. Junior Researcher Academy
  6. Ortoprofil
  7. American Experience
 4. MMDSZ-es ügyintézés
  1. MMDSZ kártya, igazolások igénylése
  2. Elérhetőségek

1. Ügyintézés az egyetemen

1.1.   Hiányzás igazolása

 • Orvosi igazolás esetén az orvostól kapott igazolással el kell menni az egyetemi orvoshoz (Nicolae Grigorescu utca, 1-es bentlakás), aki le kell pecsételje az igazolást. Ezután el kell menni az iktatóba (főépület 1. emelet), ahol egy kérvénnyel együtt le kell adni. Pár napon belül a titkárságon lehet igényelni a jóváhagyott igazolást. A dokumentum fénymásolatát minden óraadó tanárnak át kell adni.
 • Egyéb igazolást is az iktatóban kell leadni egy onnan igényelhető kérvénnyel együtt. Pár napon belül a titkárságon lehet igényelni a jóváhagyott igazolást. A dokumentum fénymásolatát minden óraadó tanárnak át kell adni.

Figyelem! Az igazolásokat a hiányzástól számított 2 héten belül kötelező leadni.

1.2.   Befizetések

Tandíj, pótvizsgák, hiányzások, stb. befizetése több módon is megvalosítható: be lehet fizetni az egyetemi pénztárnál, bankon keresztül vagy utalással. A fizetést bizonyító dokumentumot egy kérvénnyel együtt be kell nyújtani az iktatóba.

1.3. Ellenőrző lepecsételése

Ellenőrző lepecsételése esetén első lépésben le kell pecsételtetni az egyetemi orvosnál, majd ezt követően a titkárságon is (ez a széria vagy évfolyamfelelős feladata). Az ingyenes vasúti közlekedéshez szükséges igazolványt az ellenőrzővel együtt kell lepecsételtetni a titkárságon.

 

1.4. ONLINE

Elérhetőségek:

Rektori hivatal – rectorat@umfst.ro 

ÁOK dékáni hivatal – decanat.medicina@umfst.ro 

FOK dékáni hivatal – decanat.dentara@umfst.ro

GYK dékáni hivatal – decanat.farmacie@umfst.ro

Könyvtár – biblio@umfst.ro, Tel.: +40 265-215551 – int. 116 (Secretariat)

Könyvtári beiratkozás:

https://www.umfst.ro/fileadmin/directia_adm/biblioteca/Tutorial_-_INSCRIEREA_PENTRU_PERMIS_DE_BIBLIOTECA_.pdf 

Nemzetközi kapcsolatok osztály – rel.int@umfst.ro, Tel.: + 40 265-215551 – int. 235 

Adminisztratív osztály – administrativ@umfst.ro, Tel.: +40 265-215551 – int. 112 (Secretariat)

1.5.   Kérvények

Az alábbi linken megtalálhatók a felsorolásban szereplő kérvények román nyelvű formanyomtatványai, amelyeket a személyes adatokkal szükséges kitölteni:

https://www.umfst.ro/universitate/documente-oficiale/formulare-si-cereri.html

 • Hallgatói jogviszony megszüntetése (Cerere de retragere de la studii)
 • Igazolás kiállítása (Cerere eliberate adeverinta)
 • Hiányzás igazolása (Cerere motivare a absentelor)
 • Tanrendet/tantervet igazoló dokumentum kiállítása (Cerere eliberare programa analitica)
 • Tanév ismétlés igénylése (Cerere repetarea anului universitar)
 • Tanulmányi átlag kikérése (Cerere eliberare situatie scolara)
 • Hallgatói jogviszony megszakítása (Intreruperea studiilor studentilor)
 • Újbóli beiratkozás igénylése (Reinmatricularea studentilor)
 • Tanulmányi iratok sürgősségi igénylése (Cerere eliberare acte de studii in regim de urgenta)
 • Tanulmányi iratok sokszorosítása (Cerere eliberare duplicat acte de studii)
 • Egyetemi átigazolás igénylése (Transferul studentilor romani de la o institutie de invatamant superioara la alta)
 • Bentlakási lakhatóság igénylése (Cerere de cazare tip1, tip2)
 • Bentlakásváltás igénylése (Cerere de transfer cazare)
 • Bentlakási hely igénylésének lemondása (Cerere renuntare loc cazare)
 • Szállásigénylési szerződés (Contract de inchiriere cazare)
 • Bentlakási hely felmondása (Cerere de iesire din camin)
 • Szociális ösztöndíj igénylése (Modalitate de acordarea burselor-formular)
 • Egyetemi oktatás lezárása (Incheierea studiilor studentilor)

 

1.6. Motivációs levél-pl. ERASMUS +

Către Biroul de Relații Internaționale, 

 

Vă adresez această scrisoare de motivație ca răspuns la anunțul dumneavoastră pentru bursele  de studiu  Erasmus+ (mobilități de plasament),  pentru anul ….. Mă numesc …. și doresc să aplic pentru o bursă în cadrul mobilităţii Erasmus+.

Sunt student /studentă în anul….. la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și TehnologieGeorge Emil Palade” din Târgu Mureș, specializarea ….. Urmez această facultate din ….. și astfel am avut oportunitatea de a urma cursuri cu adevărat interesante, de a dobândi multe cunoștințe practice în cadrul lucrărilor practice și a simulărilor, de a mă lansa în anumite activități extracuriculare precum ….., ……, ……. .

Mă consider o persoană …… pe care le-am dezvoltat în urma ….., iar încrederea cu care am fost înștiințată pentru realizarea acestora mă fac să cred că sunt o persoană …… . (itt jellemezni kell magad, elmondani miért érdemled meg az ösztöndíjat)

Pentru mine plasamentul Erasmus+ este …. (itt le kell írni, hogy miért szeretnéd megkapni az ösztöndíjat)

Doresc să vă mulţumesc pentru timpul acordat candidaturii mele şi am speranţa că vă veţi convinge că sunt un candidat demn de a obţine Bursa Erasmus+.

 

dátum                                                           Cu stimă,

Târgu Mureș                                                          név

 

1.7. Egyéb formanyomtatványok

 • Szociális (egészségügyi) ösztöndíj kérvény mintája

 

CĂTRE COMISIA DE EVALUARE A BURSELOR SOCIALE A UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE GEORGE EMIL PALADE DIN TÂRGU MUREȘ

 

 

  Subsemnatul/a, ……………………….., student/ă la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș, la Facultatea de ……………, specializare ……….., linia de predare …………………., anul ……….., prin prezenta cerere vă rog să îmi aprobați acordarea bursei sociale pe caz de boală cronică pentru semestrul ….., anul universitar ……… .

Menționez că sunt diagnostizat/ă cu ……… Anexez cererii toate documentele care justifică prezența bolii.

 

 

 

 

Data:                                                                                                           Cu stimă, 

 • Demonstrátori kérvény

Cerere

În atenția Domnului/ Doamnei Dr. …,

 

Subsemnatul/a … , având CNP … , student/ă în anul … , facultatea …, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “Emil Palade” din Târgu Mureş, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea ca preparator demonstrator în cadrul Disciplinei de … .

În anul …, semestrul I. la disciplina … am avut nota finală … , la lucrare practică nota … , iar în semestrul II am avut nota finală … , la lucrare practică nota … .

Prin prezenta, declar că sunt de acord cu Regulamentul Intern al disciplinei de … .

Consider că ….(motivációd rövid alátámasztása.. pl și în perioada studiilor universitare pot să îmi fac timp pentru realizarea de activități extracurriculare, chiar și cu sacrificarea timpului liber. Consider că programul de demonstrator poate să-mi ofere practică şi cunoştinţă în cadrul disciplinei …, de aceea mi-ar plăcea, dacă mi s-ar oferi posibilitatea. Lipsa de experiență în practică aș compensa-o cu muncă perseverentă și sârguință. Sunt convins că ar fi o experiență de viață  pentru mine.

 

Data:                                                            Cu stimă,

2. Szabályzatok fontosabb részeinek szabad fordítása

2.1.   Tanulmányi szabályzat (reg. 15.) 

Forrás: https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-15.pdf 

 1. Fejezet: A diákok dokumentumai
 2. cikkely
 3. Az ellenőrzőt minden hallgató számára az egyetemre való beiratkozáskor adja ki az egyetem titkársága/a Dékáni Hivatal.  Az ellenőrző igazolja tulajdonosa hallgatói jogviszonyát és minden egyetemi év elején szükséges azt jóváhagyatni/aktualizálni (pecsét).
 4. A hallgatók jegyeit egy online katalógusba vezetik be.
 5. Az ellenőrző elvesztése vagy megrongálódása esetén a dokumentum másolatát a Dékáni Hivatal díjkötelesen adja ki.
 6. cikkely
 7. A diákigazolványt az első félév folyamán az RCCI (Rețele de Calculatoare, Comunicații și Informatizare) adja ki.
 8. A diákigazolvány elvesztése vagy megrongálódása esetén a dokumentum másolatát az RCCI adja ki.
 9. cikkely

Az ingyenes tömegközlekedéshez szükséges diákigazolványt a Dékáni Hivatal állítja ki, az érvényes törvényeknek megfelelően. 

VIII. Fejezet: Szakmai tevékenység. Jelenlét

 1. cikkely
 2. Az egyetemi év kezdetéig minden tanszék köteles megjeleníteni a kurzusok és gyakorlati órák/laborok ütemterveit, a vizsgák tematikáját, a bibliográfiát, az értékelési és jegyadási módszereket és a jelenlét feltételeit a kurzusokon/gyakorlati órákon/laborokon.
 3. A vizsgák lebonyolításának menetét és egyéb követelményeket az óraadó tanár köteles ismertetni az első órán.
 4. A vizsgáztatás történhet írásbeli, szóbeli, gyakorlati próba vagy bármilyen más tudásfelmérő próba által.
 5. A tanszékek által választott értékelési formákat (vizsga, évközi tesztek, projektek, esszék, stb.) az egyetem dékánja határozza meg és a Kari Tanács hagyja jóvá, majd fellelhetőek a Szenátus által elfogadott tantervben.
 6. Minden tanszék esetében a vizsgák tematikájat a tanszékvezető/óraadó tanár határozza meg a kurzusok ütemtervének és a gyakorlati órák/laborok/gyakorlatok tartalmának függvényében.
 7. Abban az esetben, ha a több tanszéken belül folytatott tanulmány egy közös vizsgával és jeggyel zárul:
 8. a) Kötelező, hogy az érintett tantárgyak mindegyike része legyen a vizsgának és a végső jegynek.
 9. b) A tanszékvezetők közösen határozzák meg a vizsga menetét és az egyes tantárgyakat illető százalékot a végső jegyből.
 10. cikkely
 11. A gyakorlati órákon való részvétel minden hallgató számára kötelező. A gyakorlati órákról, laborokról való hiányzások nem megengedettek.
 12. A hallgató köteles a tantervben megjelenő szemináriumok 75%-án jelen lenni.
 13. A kurzusokon való jelenlét nem kötelező.
 14. cikkely 
 15. Az igazolt hiányzások miatt kihagyott órák pótlása díjmentesen történik. 
 16. Elfogadható a gyakorlati órák pótlása, amennyiben a hiányzások nem haladják meg az órák 20%-át. 50%-os hiányzás esetén is pótolható az adott gyakorlati óra a dékán jóváhagyásával. 
 17. A több mint 50%-os hiányzás a gyakorlati órákról nem engedi meg ezek pótlását. 
 18. cikkely

A hiányzások igazolását az egyetem vezetősége végzi, a hiányzást igazoló dokumentumok és a titkárságra/iktatóba benyújtott kérvény alapján. A következő esetekben igazolhatók a hiányzások: 

 1. a) Betegség esetén, ha ez igazolva van az egyetem szakorvosa által aláírt bizonyítvánnyal is. A kérelmet csak akkor veszik figyelembe, ha ezt a tanulmányi tevékenység újrakezdésétől számítva legkésőbb két héten belül benyújtják. Kórházba való beutalás esetén a kiutalási papír másolatát is csatolni kell. 7 napnál hosszabb hiányzás esetén kötelező a kezelő szakorvos által kiállított igazolvány csatolása.
 2. b) Jól megalapozott személyes okok, amelyekre a tevékenység folytatásának első napján fel kell hívni a Dékáni Hivatal figyelmét, írásos kérvény formájában. 
 3. c) Családtag (első, másodfokú rokon – szülők, nagyszülők, testvérek, férj, stb.) halála esetén a hallgatónak joga van 3 napig hiányozni a kurzusokról és a gyakorlati órákról/laborokról, ezek pótlási lehetőségével. 
 4. d) Az egyetem érdekében végzett tevékenységek esetében, amelyek egy előre meghatározott ütemterv szerint zajlanak.
 5. e) Egy másik oktatási intézményben zajló tanfolyam esetén az egyetemünk előzetes jóváhagyásával, az igazolási kérelem csak akkor vehető figyelembe, ha azt a tanfolyam elkezdése előtt min. két héttel benyújtják.
 6. f) Tudományos rendezvényeken való részvétel esetén, legfeljebb 5 nap, előadóként, szervezőként vagy meghívottként. Az igazolási kérelem csak akkor vehető figyelembe, ha azt a tudományos rendezvény elkezdése előtt min. két héttel benyújtják.
 7. g) Kivételes esetekben, a Dékáni Hivatal által előzetesen kiállított igazolás által.
 8. Fejezet: Teljesítmény felmérés. Vizsgáztatás.
 9. cikkely
 10. A hallgatónak jogában áll csak egyszer megjelenni az egyes modulok végén levő vizsgákon.
 11. Egy hallgató legfeljebb három alkalommal mehet át egy vizsgán:
 12. Szesszióban
 13. Pótszesszióban

III. Második pótvizsgán

 1. Ha a hallgatónak a három próbálkozás után sem sikerül zárni az évet, ismét teljes egészében teljesítenie kell a tanszék által előírt kötelezettségeket és a következő évben újból megismételheti a vizsgát.
 2. A szesszióban és pótszesszióban zajló vizsgák ingyenesek, a második pótvizsgaidőszakban a hallgató az egyetem Szenátusa által meghatározott díjat köteles kifizetni.
 3. cikkely

Csak az a hallgató jogosult vizsgázni, aki a tanulmányi kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette az év folyamán, a tanulmányi tevékenységeken részt vett, valamint teljesítette az anyagi kötelezettségeit az egyetem felé.

 1. cikkely 

A végső jegy százalékos összetétele a következő: elméleti írásbeli teszt, gyakorlati vizsga és a hallgató évközben kapott jegyei. A hallgató évközi felmérése a kurzus keretein belül TBL vizsga formájában történik, a gyakorlati órákon és szemináriumokon a diák felmérése pedig az órákon való teljesítmény, CBL vagy egyéni bemutatók alapján (jelentések, klinikai esetek bemutatása, stb). Ezeket a rendelkezéseket a tanszék szabályzata tartalmazza, mely meghatározza ezen felmérési formák pontos arányát a végső jegyben. 

(1) A rácsteszt alapú elméleti vizsgák a következőképpen zajlanak le:

  a.) az elméleti rácsteszt alapú vizsgák a szesszióban közösen kerülnek kidolgozásra minden széria és évfolyam számára: román, magyar, angol;

  b.) a kérdések és a válaszok megtalálhatók a kurzuson és órákon/szemináriumokon leadott anyagrészekben, illetve a tanszékek által javasolt bibliográfiában. A leadott anyag és a bibliográfia azonos minden szérián belül. A közös bibliográfiát az év/félév elején közölni kell;

  c.) a tételek azonosak mindkét tagozaton (román és magyar);

  d.) a vizsgákat ugyanazon a napon, ugyanabban az órában rendezik meg az összes szériának;

  e.) a vizsgák a 10-es cikkelyben leírtaknak megfelelően zajlanak le;

  f.) a tesztek kérdéseinek számát a Dékáni Hivatal határozza meg, figyelembe véve a tantárgy krediteinek számát. A kérdések fejezetekre osztva szerepelnek a tantárgyaknak megfelelően, és az adott tantárgyból elért pontszám képezi az elméleti vizsga pontszámát. Ezen vizsgának a végső jegybeni százalékát a tanszék határozza meg;

  g.) kérdések felosztása a rácsteszt alapú vizsga esetében:

 • egy helyes válaszlehetőséggel rendelkező kérdések – 4 lehetséges válasz esetében 1 helyes válasz van – az összkérdésszám 25%-át teszik ki
 • több helyes válaszlehetőséggel rendelkező kérdések – 4  lehetséges válasz esetében 2 helyes válasz van – az összkérdésszám 75%-át teszik ki

  h.) az egy, illetve több helyes válaszlehetőséggel rendelkező kérdések nincsenek megjelölve;

  i.) a rácsteszt kiegészíthető kifejtős, leíró kérdésekkel, a tanszékeknek megfelelően;

  j.) a vizsgára adott idő lejárta után kifüggesztik a javítókulcsot;

  k.) a diák kérheti a dolgozata átnézését a tanára és az évfolyam képviselőjével együtt a fellebezésre szánt időtartam alatt, a végső jegyek kihirdetése után;

  l.) a javítási módszert az egyetemi karok döntik el;

  m.) a végső jegy magában foglalja az összes felmérésen elért eredményt az adott modul során és a szummatív felmérést (a végső elméleti vizsga). A modul során kapott jegyeket kötelesek közölni a modul lejártáig;

  n.) a rácsteszten elért pontok emelése az adott vizsgán elért legnagyobb pontszám függvényében történik;

  o.) az évfolyamok képviselői tudatják a jegyek katalógusba történő beírását.

(2) A preklinikai tantárgyakkal kapcsolatban (labor és szeminárium) a hallgatót minden héten osztályozni fogják a tanszék szabályainak megfelelően, annak érdekében, hogy a tanár megfelelő visszajelzést kapjon a diák felkészültségéről. A tanszékek határozzák meg a kritériumokat a gyakorlati órákon elérhető jegyek megszerzéséhez (melyek a végső jegyből egy bizonyos százalékot tesznek ki) és a gyakorlati vizsgán való részvételi jog megszerzéséhez.

(3) Az elméleti írásbeli vizsga típusát (rácsteszt, rövid, illetve összetett kifejtős rész) minden tanszék maga határozza meg és az első kurzuson tájékoztatja erről a diákokat. 

(4) A hallgatók munkáit a tanszék minimum a következő tanév kezdetéig megőrzi.

(5) A szummatív elméleti vizsgákat  a CEIPSCU értékeli, hatáskörének megfelelően. Ezen értékelések eredményeit közlik a tanszék vezetőivel, akik kötelesek korrekciós intézkedéseket hozni az értékelések közti jelentős eltérés esetén.

 1. cikkely

(1) A hallgatók résztvehetnek  a vizsgán, miután igazolták magukat egy érvényes személyigazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal. A tandíjköteles diákok nem vehetnek részt a vizsgán, ha nem fizették be tandíjukat. A Dékáni Hivatal feladata közölni a tanszékekkel, mely diákok maradtak el a tandíj befizetésével. 

(2) A tanárok csak azokat a diákokat engedhetik be a vizsgára, akik szerepelnek a Dékáni Hivatal által küldött katalógusban.

(3) A vizsgák eredményeit az online katalógusba írják be. 

(4) A katalógusokat a szesszió végétől számított 48 órán belül az Egyetemi Kar titkárságára kell benyújtani.

(5) A fakultatív tantárgyak esetében az osztályozás a hallgató választásától függően kerül beírásra.

(6) Az online katalógusok a GDPR normák betartásával készülnek, és nyomtatott formátumban csak speciális helyzetekben érhetőek el olyan esetekben, amikor a Dékáni Hivatal az elméleti vizsga előtt legalább 48 órával elküldi a katalógusokat a tanszékeknek.

(7) A hallgatóknak kötelező a vizsgán megjelenni a kijelölt időpontban, órában és helyszínen, a beosztásnak megfelelően. 

 1. cikkely

(1) Az írásbeli vizsgák fellebbezése az eredmények beérkezésétől számított 24 órán belül nyújtható be az adott tanszéken. Ezeket a tanszékvezető és az óraadó tanár, vagy az óraadó tanár és egy másik tanár értékeli. A fellebbezéseket csak akkor küldik el a Dékáni Hivatalnak, ha azokat a tanszék szintjén nem oldották meg, ebben az esetben a dékán vagy a kar dékánhelyettese elemzi és oldja meg.

(2) A hallgatónak joga van megnézni munkáját és magyarázatot kapni az osztályozással kapcsolatban a vizsgáztató tanártól.

(3) A hallgató fellebezésének tárgyát csak saját eredményei képezhetik.

2.2.   Diákok jogai és kötelezettségei (reg. 08.)

Forrás: https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-08.pdf 

 1. cikkely A diákok jogai és kötelezettségei kód (továbbiakban kód) összefoglalja a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetemre beiratkozott hallgatók jogait és kötelességeit.
 2. cikkely Az egyetem Szenátusa elfogadja a hallgatók jogait és kötelességeit tartalmazó egyetemi törvénykönyvet, a hallgatók javaslatára, az 1/2011-es oktatási törvény és a 3666/2012-es Nemzeti Oktatási Minisztérium rendeletének előírásai alapján, amely jóváhagyja a Hallgatók jogainak és kötelességeinek kódexét.
 3. cikkely

1) A hallgató, mesterképzős hallgató illetve doktorandusz minőség egy licensz, mesteri vagy  doktori programra való sikeres felvételi vizsga alapján szerezhető meg, az 1/2011-es oktatási törvény alapján.

2) A doktorandusz hallgató jogait és kötelezettségeit a 681/2011-es kormányi rendelet írja elő a Doktorandusz hallgatók egyetemi tanulmányainak törvénykönyve értelmében.

3) A felvételi vizsga után az egyetem és a hallgató között aláírt tanulmányi szerződés a tanév közben nem módosítható.

 1. cikkely

1) A hallgatók diákszövetségekbe szerveződhetnek az 1/2011-es oktatási törvény előírásai alapján.

2) A törvényesen megalapított diákszervezeteknek hozzáférési joguk van az egyetem helyiségeihez, hogy tevékenységeket szervezzenek a hallgatóknak vagy belső tevékenységek lefolytatására, a tanítási órákon és egyéb előre leszögezett  tevékenységek időpontján kívül. Az egyetemnek kötelessége szabályozni a fent említetteket e kód alapján.

3) A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem együttműködik a törvényesen megalapított diákszervezetekkel és konzultál ezekkel a felsőoktatás fejlesztése érdekében.

 1. cikkely A MOGYTTE-n belül törvényesen megalapított diákszervezetek évente kiadnak egy jelentést az említett előírások betartását illetően. A jelentést nyilvánosságra hozzák minden egyetemi tanév megkezdése előtt az egyetem honlapján. Hiányosságok megállapítása esetén az egyetemnek kötelessége nyilvánossá tenni a fennálló problémák orvoslására szolgáló lépéseket.
 2. cikkely

(1) A hallgatók partnerei a felsőoktatási intézményeknek és tagjai az egyetemi közösségnek, rendelkeznek jogaikkal és kötelezettségeikkel, az 1/2011-es oktatási törvény 118-as cikkelye alapján.

(2) Az egyetemi közösség keretein belül a hallgatók tevékenységét az 1/2011-es oktatási törvény 202-es cikkelyének első bekezdése szabályozza.

 1. cikkely Az állam minden olyan hallgató számára, aki a nemzeti oktatási rendszer részese, méltányos tanítási körülményeket biztosít a felvételi, a tanulmányok ideje és befejezése alatt.
 2. cikkely Azok a hallgatójelöltek, akik hátrányos környezetből származnak  vagy a társadalomból kirekesztettek (romák), vidéki líceumban végzettek és a kevesebb, mint 10.000 lakossal rendelkező városból származók, biztosított állami helyben és/vagy szociális ösztöndíjban részesülnek a törvényes kereteken belül. Ezen hallgatók ingyenes orientációs szolgáltatásokban, tanulmányi, illetve szakmai tanácsadásban,  mentorprogramban és a tanulmányi útvonaluk követésének biztosításában részesülnek, a tudományos, szociális illetve kulturális beilleszkedés érdekében, amely egy elbírálási feltétele az egyetem minősítésének.
 3. cikkely A politikai propaganda valamint bármilyen egyéni vagy csoportos diszkriminációs forma tilos a MOGYTTE-n.
 4. cikkely A testi fogyatékkal élő hallgatók jogai a tudományos, szociális és kulturális  tevékenységek lefolytatásat illetően az 1/2011-es oktatási törvény 118-as cikkelyének harmadik bekezdésében foglaltatnak.
 5. cikkely A hallgató a következő jogokkal rendelkezik, az 1/2011-es törvényben kijelentettek modósítása és kiegészítése alapján:
 6. a)  Jog a minőségi oktatáshoz.
 7. b)  Jog a belső és külső cserediák-programokhoz és az azok keretén belül szerzett kreditpontok törvény szerinti elismeréséhez. 
 8. c)  Jog a felsőoktatási intézmény váltásához a hatályban lévő törvények és az egyetemi Carta betartásával.
 9. d)  Jog a személyes adatok, információk és iskolázási adatok védelméhez.
 10. e)  Jog az ingyenes segédanyagokhoz (min. 5 oldal) fizikai vagy elektronikai formában és hozzáférés az összes tananyaghoz ingyen, az egyetemi könyvtárakban vagy az egyetem weboldalán.
 11. f)   Jog ahhoz, hogy a hallgató az egyetemi félév első két hetében tájékoztatva legyen a tantárgyak analitikai programjairól, felépítéséről, a tárgy célkitűzéseiről, a félév végi ismeretfelmérés módjáról. Bármilyen utólagos változtatás csak a hallgatók jóváhagyásával léphet érvénybe.
 12. g)  Jog az információval való ellátáshoz az első tanulmányi év kezdetekor a következőkre vonatkozóan: a hallgatók jogai és kötelezettségei, a tantervbe foglalt tárgyak, az egyetem által rendelkezésre bocsájtott szolgáltatások, az értékelési/vizsgáztatási eljárások, az egyetemi díjak összege, az egyetem anyagi javai, információk a törvényesen megalapított diákszervezetekről, az ösztöndíjakhoz és egyéb finanszírozásokhoz való hozzáférések metodológiája, cserediákprogramok, valamint egyéb segélyek és források.
 13. h)  Jog egy évfolyam/széria/csoport mentorhoz ezek létszámának függvényében, aki azon egyetemi kar oktatója, amelyre az adott hallgató be van iratkozva.
 14. i)   Jog a kurzusok, szemináriumok, gyakorlatok, az oktatói teljesítmény és a tanulmányi programhoz tartozó egyéb oktatási és/vagy szervezési aspektusok értékeléséhez, az 1/2011-es törvény alapján. Az értékelések nyilvánosak és az adott kurzusok, szemináriumok, gyakorlatok, oktatók, tanulmányi programok minőségének felmérésére szolgálnak.
 15. j)   Az egyetemnek kötelessége publikálni a oktatói kar értékelésének eredményeit az egyetem honlapján a hatályban lévő rendelkezések alapján. Az eredmények az összes értékelést tartalmazzák, minden oktatóét külön.
 16. k)  Hozzáférési jog a szabályokhoz, határozatokhoz, döntésekhez, jegyzőkönyvekhez és egyéb intézményi iratokhoz a hatályban lévő törvények értelmében.
 17. l)   A kutatási-fejlődési, művészeti és innovációs tevékenységek során szerzett eredmények szerzői joga és szellemi tulajdonjoga a hatályban lévő törvények, az egyetemi Carta és esetenként a felek között megkötött szerződés értelmében.
 18. m) Az információhoz, valamint a tudományos, szakmai, pszichológiai és szociális tanácsadáshoz való jog az oktatási tevékenységekkel kapcsolatosan, amelyet a felsőoktatási intézmény biztosít az egyetemi Carta alapján.
 19. n)  Gyakorlási jog a tanulmányi program függvényében, valamint jog az anyagi alapok, szállítás és étkezés biztosítására a hatályban lévő törvények alapján.
 20. o)  Jog az egyénileg végzett gyakorlat elismeréséhez az elvárások teljesítésének értekelése után, a tanulmányi programnak megfelelően.
 21. p)  Jog a tanulmányok megszakításához és folytatásához, az egyetemi Carta és a hatályban lévő törvények értelmében.
 22. q)  Jog az anyanyelven vagy nemzetközileg elismert nyelven történő tanuláshoz, amennyiben a felsőoktatási intézményben ez lehetséges, az ezen tanulmányi programok számára kiosztott helyek számának függvényében.
 23. r)   Az oktatási tevékenységen való részvétel megtagadásának joga, amennyiben ez több mint napi 8 órát vesz igénybe kurzusok, szemináriumok és laborgyakorlatok esetén, kivéve a gyakorlati felkészülést.
 24. s)  Jog az objektív és nem diszkriminatív értékeléshez egy tárgy felvétele során szerzett szakismeretek kapcsán a tanterv betartásával és a javítókulcs ismeretének jogával.
 25. t)   Jog egy alternatív ismeretfelmérési módszerhez abban az esetben, ha a hallgató egy ideiglenes vagy állandó fogyatékosságban szenved, ami orvosilag bizonyított és lehetetlenné teszi az elsajátított ismeretek prezentálását az oktató által előre megszabott követelmények szerint, úgy, hogy az alternatív módszer ne korlátozza a vizsgáztatás standardjainak elérését.
 26. u)  Jog az írásbeli vizsgán szerzett jegyek óvására az egyetem belső szabályzata szerint. Az óvások felülvizsgálása egy olyan bizottság által történik, amelynek nem tagjai azon oktatók, akik előzőleg osztályozták, az óvást benyújtó hallgató jelenlétében, abban az esetben ha a hallgató kérvényezi ezt.
 27. v)  Visszatérítési jog kérésre, másolatban egy példányról  az egyetemen bejegyzett államvizsgadolgozatról/disszertációról és jog az azon elért pontszám közlésére.
 28. w) Jog egy hallgatócentrikus oktatásra, amely a hallgató személyes fejlődését, társadalmi integrációját és a munkapiacon való elhelyezkedési lehetőségeit fejleszti.
 29. x)  A szakgyakorlat célkitűzései, lebonyolítása és értékelése kötelező kritérium a tanulmányi programok minőségének értékelésében.
 30. y)  A hallgatónak joga van rugalmas oktatásban részesülni az 1/2011-es oktatási törvény 123-as cikkelyének (7) bekezdése alapján. Ennek értelmében a tanulmányi program keretein belül biztosított egy minimális számú opcionális és/vagy fakultatív tárgy az egyetem által biztosított összes tantárgy arányában.
 31. z)  Jog a kurzus- és szemináriumtermek, laborok, tanulótermek, könyvtár, sportlétesítmények, klubok és bármely más, az intézmény által nyújtott eszköz használatára egy alapos szakmai felkészülés elérése és tudományos-, kulturális-, sporttevékenységek lefolytatása érdekében.
 32. aa)  Jog a tudományos tevékenységhez.
 33. ab)  Jog klubok, körök, társaságok, művész- és sportegyesületek, szervezetek, kiadványok alapítására a törvény szerint.
 34. ac)  Beleszólási jog a bentlakási helyek elosztásába a hallgatókat képviselő személyek által.
 35. ad)  Véleménynyilvánítási jog az oktatás minőségével és a tantestülettel kapcsolatban. A hallgatók egyénileg vagy képviselőik által kifejtett véleménye, amelyet demokratikus metódus vagy érvényes módszerekkel végzett felmérések támasztanak alá, az egyetemi értékelés és tanulmányi tevékenység javításának egyik módja.
 36. ae)  Támogatott helyek igénybevételének joga a diáktáborokban.
 37. cikkely

(1) A hallgatóknak képviseleteik vannak tanácsadási, döntéshozói és végrehajtói struktúrákban az egyetemek keretein belül az 1/2011-es oktatási törvény utólagos módosításaival és kiegészítéseivel és az egyetemi Carta alapján.

(2) A hallgatók résztvesznek a MOGYTTE döntéshozásában, a következő jogok értelmében:

 1. a)  Jog a MOGYTTE vezetőségi struktúráiban való jelenlétre és választásra az 1/2011-es oktatási törvény értelmében.
 2. b)  Képviseleti  jog az egyetemi Szenátusban és a Kari Tanácsban minimum 25%-os arányban az 1/2011-es oktatási törvény, az egyetemi Carta és a Diákképviselők megválasztására vonatkozó szabályzat alapján.
 3. c)  A MOGYTTE nem korlátozhatja a diákképviselői státuszt a tanulmányi teljesítmény vagy a kurzusokon, szemináriumokon és gyakorlati órákon való részvétel alapján. Az oktatók nem vehetnek részt a diákképviselők megválasztásának folyamatában, függetlenül a képviselet szintjétől. A beavatkozásokat az 1/2011-es oktatási törvény 312-es cikkelyének rendelkezései alapján szankcionálják.
 4. d)  Egy hallgató nem rendelkezhet képviselői címmel az egyetem döntéshozó szerveiben több mint 4 évig, függetlenül a megszakításoktól és a periódustól, amelyben betöltötte mandátumát.
 5. e)  Képviseleti jog az egyetem szerveiben, amelyek a szociális szolgáltatásokat kezelik, beleértve az elszállásolási, ösztöndíj jóváhagyási, tematikus táborok jóváhagyásával foglalkozó bizottságokat.
 6. f)   Részvételi jog a Rektor kinevezésének módját meghatározó eljárásokban a képviselőkön keresztül, valamint a kinevezési folyamatban, függetlenül a kinevezési módtól az 1/2011-es oktatási törvény 209-es cikkelyének második bekezdése alapján.
 7. g)  A diákképviselők általi tájékoztatás joga a MOGYTTE vezetőségi szervei által megszavazott döntésekkel kapcsolatban.
 8. h)  A diákképviselők  megválasztása a Kari tanácsokba és Szenátusba az egyetem hallgatói által történik direkt, titkos és egyetemes szavazással kari/egyetemi szinten. A törvényesen megalapított diákszervezetek kari/egyetemi szinten jogos küldöttet nevezhetnek ki az említett szervekbe. Ezek számát az adott szervezetektől, az egyetemi autonómia alapján határozzák meg.
 9. i)   A tagok kinevezése, az 1/2011-es oktatási törvényben foglaltaktól eltérő bármely konzultatív, tanácskozó és végrehajtó struktúrába, az egyetemi autonómián alapul és a hallgatók határozzák meg.
 10. j)   A törvényesen létrehozott országos diákszervezetek képviselőket neveznek ki a Nemzeti Oktatási Minisztérium tanácsadó testületeibe az 1/2011-es oktatási törvény 217-es cikkelyének (1) bekezdése alapján. 
 11. cikkely  

(1) A hallgatók ingyenesen részesülnek a következőkben:

 1. a)  Az alapképzési, mesterképzői és doktori felsőoktatási tanulmányokban, a rendelkezésre álló költségmentes helyek számának függvényében és az 1/2011-es oktatási törvény szabályozásával, a román állampolgárok, az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, az Európai Gazdasági Övezet és a Svájci Államközösség állampolgárai a 142-es cikkely (4) bekezdése alapján. (4), a külhoni román állampolgárok számára a 205-ös cikkely (4) bekezdése alapján és a 205-ös cikkely (5) bekezdésében előírt esetekben.
 2. b)  A tanulmányi okiratok és a hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentumok kiadása (az iskolai helyzetet/iskolai bizonyítványt, államvizsga diploma, mérnöki, urbanista, mesteri és doktori diplomát, oklevél kiegészítőket, igazolásokat, ellenőrzőt és igazolványokat, beleértve a könyvtári belépőt).
 3. c)   Belépés a múzeumokba, koncertekre, színházi előadásokra, operába, moziba és egyéb kulturális és sportrendezvényekre Románia területén, a külhoni román állampolgárok esetében az 1/2011-es oktatási törvény 205-ös cikkelyének (4) bekezdése alapján.
 4. d)  Részvétel vizsgáztatáson, amely az osztályzat emelése céljából történik az egyetem jelenlegi szabályainak betartásával.

(2) A tanulmányi okiratok másolatának kiadása esetén a felsőoktatási intézmények az egyetemi autonómia alapján díjakat számolhatnak fel.

(3) A hallgatók a következó díjcsökkentésekben részesülnek:

 1. a)  Legkevesebb 50% a helyi tömegközlekedésben felszíni, földalatti valamint belföldi autó, vasúti és tengeri közlekedésben az 1/2011-es oktatási törvény 205-ös cikkelyének (2) bekezdése alapján.
 2. b)  75%-os jegykedvezmény a múzeumokba, koncertekre, színházi előadásokra, operába, moziba és egyéb kulturális és sportrendezvényekre Románia területén az 1/2011-es oktatási törvény 205-ös cikkelyének (4) bekezdése alapján.
 3. cikkely A hallgatók a következő szociális jogokkal rendelkeznek:
 4. a) Ingyenes orvosi és pszichológiai ellátás az egyetem orvosi és pszichológiai rendelőiben  vagy az állami kórházi egységekben, az 1/2011-es oktatási törvény szerint.
 5. b) Szállás, kivéve abban az esetben, ha a hallgató állandó lakóhelyén tanul.
 6. c) Szállási támogatás azon hallgatóknak, akik a felsőoktatási intézmények bentlakásain kívül más szálláslehetőséget választanak.
 7. d) Hozzáférés az egyetem helyiségeihez projektek szervezésére vagy belső diáktevékenységekre, a tanórákon és egyéb előre meghatározott tevékenységeken kívüli időpontban az egyetemi Carta rendelkezéseinek megfelelően.
 8. e) Visszaélések és szabálytalanságok bejelentésének joga és jog az említettekre szakosodott szervek általi ellenőrzésre és értékelésre a hatályos jogszabályok szerint, valamint a visszaélést bejelentő védelmére való jog az 571/2004-es törvény alapján.
 9. f) Minden írásbeli kérelem nyilvántartásba vételének és aláírásának joga, vagy az egyetem hivatalos e-mail címére küldött dokumentumokra adott válaszadási kötelezettség joga. 
 10. g) Az egyetemen rendezett versenyek kiírásától számított legalább 5 napos jelentkezési időtartam, beleértve az ösztöndíjakat, táborokat, elszállásolásokat és cserediákprogramokat.
 11. cikkely

(1) A hallgatónak joga van ismerni a tanulmányi díjak megállapításának mechanizmusát valamint az egyetem által felszámított egyéb díjakat, az egyetemi Cartának megfelelően.

(2) A hallgatóknak jogukban áll tájékoztatást kapni a MOGYTTE által felszámított egyes díjak számáról, típusáról és összegéről.

 1. cikkely (lásd ösztöndíjak)
 2. cikkely

(1) Azon hallgatóknak, akik hátrányos környezetből származnak vagy akik tanulmányi, kulturális vagy sportolásban kiemelkedő eredményeket értek el, biztosított helyük van a tematikus táborokban az erre a célra jóváhagyott költségvetés keretein belül.

(2) E táborok keretein belül nem formális keretek közötti szakmai képzéseket lehet szervezni, amelyekért a hallgatók ECVET/ECTS kreditpontokat kaphatnak, az egyetemi Carta-nak megfelelően.

(3) A tematikus táborokat a Nemzeti Oktatási Minisztérium szervei szervezik a vakációk alatt a törvényesen megalakult országos diákszervezetekkel konzultálva.

 1. cikkely A hallgatók kötelezettségei:
 2. a) Teljesíteni az összes olyan feladatot, amelyekre kötelesek a tantervnek és a tantárgyak analitikai programjainak megfelelően, résztvenni az oktatási tevékenységeken, a törvény és az intézmény szabályai alapján.
 3. b) Tisztelni a Carta-t, a szabályzatokat és az egyetem döntéseit.
 4. c) Résztvenni a felsőoktatási intézmények vezetői struktúráinak ülésein, a diákképviselők révén.
 5. d) A MOGYTTE által előírt minőségi standardok betartása.
 6. e) Tiszteletben tartani mások szerzői jogait és elismerni a dolgozatokban bemutatott információk szerzőjét.
 7. f) Betartani az egyetem Etikai és Szakmai Etikai Kódexének rendelkezéseit.
 8. g) Ismeretellenőrző dolgozatok kidolgozása és bemutatása a tanszékek szintjén, illetve eredeti diplomamunka kidolgozása és bemutatása.
 9. h) Értesíteni az illetékes hatóságokat bármilyen észlelt szabálytalanságról az oktatási folyamatokat és a hozzá kapcsolódó tevékenységeket illetően.
 10. i) Tilos részt venni a tanórákon alkoholos italok vagy egyéb tiltott szerek hatása alatt.
 11. j) Kerülni az egyetemi környezetnek nem megfelelő nyelvezetet és viselkedést.
 12. k) A felsőoktatási intézmény által biztosított eszközök és támogatások megfelelő felhasználása, rendeltetésük szerint.
 13. l) Megtartani a tisztaságot, csendet és rendet az egyetem térségén belül.
 14. m) A felsőoktatási intézmény által rendelkezésre bocsájtott anyagi javak épségének és megfelelő működésének megőrzése.
 15. n) A felsőoktatási intézmény tulajdonában lévő anyagi javak esetleges károsodásainak anyagi megtérítése.
 16. o) Tájékoztatni az illetékes hatóságokat minden olyan történésről, amely befolyásolhatja az egyéni vagy általános tanulmányi tevékenységek megfelelő lebonyolítását.
 17. p) Betartani a MOGYTTE által meghatározott pénzügyi kötelezettségvállalást a tanulmányi szerződésben meghatározottak alapján.
 18. cikkely A hallgatói szervezetek nemzeti, országos szövetségei éves jelentést készítenek a Hallgatói jogok és kötelezettségek kódexének betartásáról a nemzeti oktatási rendszerben résztvevő egyetemeken. 

2.3. Ösztöndíjak szabályzata (reg. 47)

Forrás:https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-47.pdf 

Az ösztöndíjak odaítélésének kritériumai:

 1. cikkely Ösztöndíjak típusai (…):

1.) Kiválósági ösztöndíj (de excelență):

 • olyan diákok jogosultak rá, akik két egymást követő évben 10,00 átlaggal végeztek

2.) Tudományos teljesítményi ösztöndíj (de performanță științifică):

 • a Junior Research Academy keretei közt kerül kiosztásra

3.) Tanulmányi teljesítményi ösztöndíj (de performanță didactică):

 • az év/széria első helyezett diákjának ítélik oda, akinek a súlyozott átlaga nagyobb mint 9,75 a nyári vizsgaidőszak után

4.) Érdem-ösztöndíj (de merit):

 1. egy adott szakon, évfolyamon és oktatási vonalon belül oszlik el, a hallgatók teljes létszámával egyenesen arányosan  
 2. az I. éves diákok is jogosultak rá a felvételi vizsgán elért jegy szerint egy adott szakon belül, ennek száma egyenesen arányosan a hallgatók teljes létszámával (…)
 3. integralista diákok jogosultak az ösztöndíjra, akiknek a nyári vizsgaidőszak végén átlaguk nagyobb, mint 8,00. Abban az esetben, ha két diák versenyez egy ösztöndíjért, akiknek ugyanannyi a súlyozott átlaguk, akkor:
  • 1. kritérium: a jegyeik számtani középarányosát veszik számításba
  • 2. kritérium: a legnagyobb kreditszámmal rendelkező tantárgy vizsgáján elért jegyet veszik figyelembe. Ha több tantárgy van ugyanannyi kreditponttal, akkor ezek végső jegyeinek számtani közepét veszik számításba.
  • 3. kritérium: ha ez is egyforma, akkor csökkenő sorrendben a következő legnagyobb kreditszámmal rendelkező tantárgyat veszik számításba.
 4. az integralista hallgatók ösztöndíjainak elosztása után fennmaradt ösztöndíjakat azoknak a diákoknak ítélik oda, akiknek a tantervben szereplő összes vizsgája (kötelező+opcionális) sikerült, a súlyozott átlaguk nagyobb, mint 9,00 és egy pótvizsgán vettek részt. Abban az esetben, ha két diák versenyez egy ösztöndíjért, akiknek ugyanannyi a súlyozott átlaguk, akkor:
  • 1. kritérium: a jegyeik számtani középarányosát veszik számításba
  • 2. kritérium: a legnagyobb kreditszámmal rendelkező tantárgy vizsgáján elért jegyet veszik figyelembe. Ha több tantárgy van ugyanannyi kreditponttal, akkor ezek végső jegyeinek számtani közepét veszik számításba.
  • 3. kritérium: ha ez is egyforma, akkor csökkenő sorrendben a következő legnagyobb kreditszámmal rendelkező tantárgyat veszik számításba.
 5. az integralista és egy elmaradt vizsgával rendelkező hallgatók ösztöndíjainak  elosztása után fennmaradt ösztöndíjakat a azoknak a diákoknak ítélik oda, akiknek a tantervben szereplő összes vizsgája (kötelező+opcionális) sikerült, a súlyozott átlaguk nagyobb, mint 9,50 és két pótvizsgán vettek részt. Abban az esetben, ha két diák versenyez egy ösztöndíjért, akiknek ugyanannyi a súlyozott átlaguk, akkor:
  • 1. kritérium: a jegyeik számtani középarányosát veszik számításba
  • 2. kritérium: a legnagyobb kreditszámmal rendelkező tantárgy vizsgáján elért jegyet veszik figyelembe. Ha több tantárgy van ugyanannyi kreditponttal, akkor ezek végső jegyeinek számtani közepét veszik számításba.
  • 3. kritérium: ha ez is egyforma, akkor csökkenő sorrendben a következő legnagyobb kreditszámmal rendelkező tantárgyat veszik számításba.
 6. ha fennmaradnak a fenti kritériumok szerint kiosztott ösztöndíjakon kívül még ösztöndíjak, akkor ezek újra elosztásra kerülnek más évfolyam/oktatási vonal diákjainak, akik megfelelnek a fent leírt szabályoknak.
 1. cikkely Szociális ösztöndíjak:

         – kérésre olyan hallgatók részesülhetnek benne, akik hátrányos anyagi és egészségügyi helyzetűek

         – ezek lehetnek állandó vagy alkalmi ösztöndíjak

 1. cikkely Az állandó szociális ösztöndíjat olyan diákok kaphatják 35 éves korig, akik az alább felsorolt esetek egyikébe tartoznak:

(1) az egyik vagy mindkét szülő által árván maradt, védelmi intézkedésként családtól elkülönített hallgatók, valamint olyan tanulók, akik nem rendelkeznek a szociális ösztöndíj odaítélésénél meghatározott felső határ feletti jövedelemmel

(2) azok a diákok, akik TBC-ben szenvednek és az egészségügyi rendszerben nyilvántartott személyek, akik cukorbetegségben, malignus betegségekben, súlyos malabszorbciós szindrómákban, krónikus veseelégtelenségben,  asztmában, epilepsziában, congenitális cardiomiopátiákban, krónikus hepatitiszben, glaukómában (zöld hályog), súlyos rövidlátásban,  immunbetegségekben, ritka betegségben, autizmus spektrum zavarokban, hematológiai betegségekben (vérzékenység, thalassemia, stb.), süketségben, cisztás fibrózisban, AIDS-ben szenvednek, vagy a HIV vírussal fertőzöttek, mozgásszervi fogyatékosok, spondylitis ankylopoetica-ban vagy izületi reumatizmusban szenvednek, illetve  bármely más krónikus betegségben, amelyek nincsenek feltüntetve az egyetem Szenátusa által jóváhagyott lsitán (lásd fennebb)

(3) olyan diákok, akiknek családjában a tanév/félév kezdete előtti 3 hónapban nem volt nagyobb az átlag havi, egy főre eső nettó jövedelem, mint az országos nettó minimálbér

(4)  az országos felsőoktatásban lévő diákok, akikre vonatkoznak a 10. cikkelyben, r) pontnál levő rendelkezések, a 42/1990-es számú törvényből, a 42/1990-es törvény kiadásáért felelős bizottság által kiadott bizonyítvány alapján, amely igazolja vagy a diák vagy valamelyik szülő “Az 1989 decemberében a román forradalom győzelméért küzdők” vagy “Hős-vértanú” címét a következő jelzők valamelyikével kísérve: sérült, fogoly, sérült és fogoly, különleges tettek által kitüntetett, amelyet Románia köztársasági elnöke szabadalmazott

(5)  Az egyetemek számára kiosztott ösztöndíjalap minimum 30%-a  szociális ösztöndíjakra osztható ki

(6)  Abbban az esetben, ha a szociális ösztöndíjakra szánt alap egy része fennmarad, teljes egészében az érdem-ösztöndíjakra csoportosítható át. 

 1. cikkely

(1)  A hallgató családjának havi nettó átlagjövedelmének meghatározása során a diák 26 éves koráig a szülők, a gondozásukban levő gyerekek, valamint esetenként a tanuló gondozásában levő családtagok (feleség, gyerek) jövedelmét veszik figyelembe, az alábbiak szerint:  

 • Fizetés és ehhez hasonló jövedelmek, a 227/2015 számú törvénynek megfelelően, későbbi változtatásokat és kiegészítéseket figyelembe véve
 • Nyugdíjak, beleértve a háborús rokkantak, árvák, háborús özvegyek, rögzített összegek a rokkantság első fokába sorolt ​​nyugdíjasok ellátására, valamint a nyugdíjak, függetlenül azok típusától, illetve, hogy állami költségvetésből vagy önkéntes nyugdíjpénztárakból származnak, a 263/2010-es törvénynek megfelelően az egységes állami nyugdíjrendszert figyelembe véve, illetve ezek változtatásait és kiegészítéseit.
 • Mezőgazdasági tevékenységekből származó jövedelmek, a 227/2015-ös törvénynek megfelelően, figyelembe véve a későbbi változtatásokat és kiegészítéseket
 • Állami gyermekpénz, a 61/1993-as törvénynek megfelelően, figyelembe véve a későbbi változtatásokat és kiegészítéseket
 • Nevelt gyermek után járó juttatás, a gyermek védelmét és jogait figyelembe vévő 272/2004-es törvénynek megfelelően, ennek változásaival és kiegészítéseivel együtt.
 • Beteg-, szülési szabadságból vagy átmeneti munkaképtelenségből származó segély, a jelenlegi jogszabályi rendelkezések betartásával
 • Segélyekből, költségmegtérítésekből és más támogatásokból származó jövedelmek, amelyek az állam, az állami biztosítási hivatal, speciális alapok, helyi hatóságok költségvetéséből származnak, beleértve a külső, vissza nem térítendő alapokból származókat, valamint más személyektől kapott hasonló jellegűeket, kivéve az ideiglenes munkaképtelenség után járó juttatásokat, ideértve az anyai kockázat, az anyaság, a gyermeknevelés és a beteg gyermek gondozását;
 • A járművek hulladék formájában gyűjtőközpontokban való  értékesítéséből származó jövedelmek, amelyek célja a szétszedés és amelyek az állami költségvetésből vagy más közpénzből finanszírozott nemzeti programok tárgyát képezik;
 • A tényleges katonaság, a rövid távú katonaság, a honvédelem, a közrend és a nemzetbiztonság iskoláiban és egyetemeiben tanuló diákok, valamint  civilek, és a koncentrált vagy mozgósított rangok és a katonák pénzbeli és természetbeni jogai;
 • Minden gazdasági tevékenységből, illetve egyéni és családi vállalkozásokból szerzett jövedelem,  a 44/2008-as számú sürgősségi rendelés értelmében,  tekintettel a felhatalmazott személyek által végzett gazdasági tevékenységekre, egyéni és családi vállalkozásokra,  módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyva a 182/2016 számú törvény szerint.
 • a liberális kereskedelemből és a szellemi tulajdonjogok értékesítéséből származó bármilyen jövedelem;
 • az elmúlt 12 naptári hónapban fizetett pénz osztalék. A havi átlag úgy készül, hogy ezek összegét elosztjuk 12-vel.

(2)  A 26 és 35 év közötti diákok havi nettó jövedelmét csak a saját és az általa gondozott személyek (feleség, gyerek) jövedelme szerint számolják a jelenlegi törvényeknek megfelelően. 

 1.     Pályázatok, továbbképzések, ösztöndíjak 

3. Pályázatok, továbbképzések, ösztöndíjak

3.1.   KMEI – Hunyadi János pályázat (2 hetes/féléves részképzés)

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem támogatja a hallgatók 2 hetes részképzős tanulmányúton való részvételét. Az ennél hosszabb időtartamot, az itthoni elmulasztott tananyag pótlási kötelezettsége miatt, csak teljes szemeszteres képzés formájában fogadja el a MOGYTTE. A teljes szemeszteres tanulmányutakat a MOGYTTE saját szabályzata alapján, az Erasmus ösztöndíjakhoz hasonlóan, az ECTS rendszer szerint elfogadja.

A hallgatói cserakapcsolatok tekintetében a MOGYTTE és az alábbi egyetemek között van intézményes együttműködés:

 • Debreceni Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Semmelweis Egyetem
 • Szegedi Tudományegyetem

3.2. Erasmus+

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program. A program alapképzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részesülő hallgatók előtt egyaránt nyitva áll. A külföldi tanulmányok az Erasmus+ program központi részét képezik, amely az alábbi lehetőségeket kínálja: külföldi tanulmányok, külföldi szakmai gyakorlat, Erasmus Modus közös mesterképzési programok, Erasmus + mesterképzési hallgatói hitelek, a testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű diákoknak való programok.

Külföldi tanulmányok: Az Erasmus+ segít abban, hogy a programországok között, illetve a partnerországokból kiindulóan és oda irányulóan csereprogramok megszervezésére kerüljön sor diákok és doktori jelöltek számára.

 • Időtartam: A külföldi tanulmányi időszak időtartama 3 hónaptól (vagy 1 szemesztertől, illetve 1 trimesztertől) 12 hónapig terjedhet. Az egyetlen ciklusból álló tanulmányi programok (például az orvos- és az építészképzés) esetében az érintettek legfeljebb 24 hónapig végezhetnek szakmai gyakorlatot külföldön.
 • Feltételek: Az Erasmus+ program révén azok a felsőoktatási intézményekbe beiratkozott hallgatók tanulhatnak külföldön, akik elismert diploma vagy más elismert felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak. Az első ciklusban tanuló diákoknak legalább másodéveseknek kell lenniük ahhoz, hogy pályázhassanak. 
 • A diákok az Erasmus+ program keretében pénzügyi támogatásban részesülhetnek, hogy könnyebben tudják fedezni utazási és megélhetési költségeiket. 
 • Pályázati tudnivalók: A diákok felsőoktatási intézményük nemzetközi tanulmányi osztályán vagy Erasmus+ programmal foglalkozó irodájánál pályázhatnak. 

Szakmai gyakorlat: Az Erasmus+ támogatást biztosít ahhoz, hogy a programországok felsőoktatási intézményeibe alapképzésre, mesterképzésre, illetve doktori képzésre beiratkozott diákok szakmai gyakorlaton (munkahelyi gyakorlaton, gyakornoki programban stb.) vegyenek részt külföldön. Ezeket a lehetőségeket a friss diplomások is igénybe vehetik. 

 • Időtartam: A külföldi szakmai gyakorlat időtartama 2 hónaptól 12 hónapig terjedhet. Az egyetlen ciklusból álló tanulmányi programok (például az orvos- és az építészképzés) esetében az érintettek legfeljebb 24 hónapig végezhetnek szakmai gyakorlatot külföldön az Erasmus+ program keretében. 
 • Feltételek: Ez a lehetőség Erasmus Felsőoktatási Chartával rendelkező felsőoktatási intézetekbe felvett diákok előtt áll nyitva.
 • Az Erasmus+ program keretében a szakmai gyakorlat résztvevői pénzügyi támogatásban részesülhetnek, hogy könnyebben tudják fedezni utazási és megélhetési költségeiket. Ezen túlmenően járulékos támogatás is igényelhető a szakmai gyakorlat időtartamára.
 • Pályázati tudnivalók: A diákok felsőoktatási intézményük nemzetközi tanulmányi osztályán vagy Erasmus+ programmal foglalkozó irodájánál pályázhatnak.

Erasmus Mundus mesterképzési programok: Az Erasmus Mundus közös mesterképzés nívós és integrált nemzetközi tanulmányi program, melyet nemzetközi konzorciumot alkotó felsőoktatási intézmények működtetnek közösen. Az Erasmus Mundus közös mesterképzési programok uniós finanszírozású ösztöndíjakat biztosítanak a programban való részvételre jelentkező legjobb diákoknak. Pályázni évente lehet.

 • Időtartam: Az Erasmus Mundus közös mesterképzés 60, 90 vagy 120 ECTS-kreditet érő tanulmányi program. Ez azt jelenti, hogy időtartama legalább 12, legfeljebb pedig 24 hónap.
 • Feltételek: A programban való részvételre mesterfokú tanulmányokat folytató diákok pályázhatnak.
 • Az Erasmus Mundus közös mesterképzés során azok a hallgatók részesülhetnek Erasmus+ pénzügyi támogatásban, akiknek a tanulmányi programra történő jelentkezését elfogadja a programot szervező konzorcium, és akiket ezt követően kiválasztanak az ösztöndíjra pályázó diákok közül.

3.3.   MOGYTTE (ösztöndíjak- szociális, tanulmányi, sport, tudományos stb.) 

Lásd 2.3. pontnál – reg. 47.

3.4.   MMDSZ

Kutass, ne aggódj! pályázat:

 • A Communitas Alapítvány az MMDSZ közreműködésével pályázatot hirdet orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti témában kutató, a MOGYTTE-n tanuló egyetemi hallgatóknak. 
 • A pályázat elkölthető bármilyen tételre, ami elősegítheti a kutatást vagy kutatási eredmény publikálását, pl. fogyóeszközök, laborkellékek, irodaeszközök, konferencia részvétel, stb.
 • További aktuális információk a MMDSZ Facebook oldalán.

 

3.5. Junior Researcher Academy

A MOGYTTE 2020-ban indult kutatási projektje, melyben szervezettebb keretek között biztosítja a fiatal kutatók továbbképzését, fejlődését, legyen az illető alap- vagy mesterképzésen. A különböző workshopokon, előadásokon kívül, melyeket különböző tudományos témákban tartanak, lehetőség lesz a diákok számára megpályázni olyan belső, egyetemi grantokat, melyek segíthetik egy-egy kutatási projekt megvalósításában. A részvételhez szükséges jelentkezni a programba, melyre a tervek szerint minden tanév elején lesz lehetőség.További információkat az www.umfst.ro weboldalon és a JRA nevű Facebook oldalon találtok, illetve a program teljes leírását és működési szabályzatát az alábbi linken tekinthetitek meg: https://www.umfst.ro/fileadmin/documente_oficiale/regulamente/UMFST-REG-104.pdf

3.6.   Ortoprofil

Az OrtoProfil minden évben meghirdeti ösztöndíjprogramját a Marosvásárhelyen tanuló, hátrányos helyzetű és kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező egyetemi hallgatók számára. A pontos pályázati feltételekről és információkról a www.ortoprofil.ro weboldalon olvashattok többet.

3.7. American Experience

Ez a program lehetőséget nyújt az egyetemi hallgatók számára, hogy nyáron kb. 3 hónapra munkát vállalhassanak az Egyesült Államokban. Kiváló lehetőség azok számára, akik szeretnék nyári vakációjukat hasznosan eltölteni és pénzszerzés közben utazni is akarnak. Az American Experience csapata biztosítja számodra a munkahely lefoglalását, szállás, repülőjegy beszerzését és további hasznos tanácsokkal lát el az amerikai munkavállalással kapcsolatban. Minden évben kb. 7000 romániai egyetemista megy ki az Egyesült Államokba ennek a programnak köszönhetően. További információk és jelentkezési lehetőség a www.americanexperience.ro weboldalon lehetséges. 

4. MMDSZ-es ügyintézés

4.1.   MMDSZ kártya, igazolások igénylése

 • Online – az MMDSZ Facebook oldalon privát üzenetben
 • On-site – az MMDSZ irodában  irodaprogram alatt (Facebook oldal cover-en megtalálható)

4.2.   Elérhetőségek: 

 • Cím: 540095 Marosvásárhely, str. Nicolae Grigorescu nr. 15A/1 (3-as bentlakás)
 • E-mail: mmdsz.mmdsz@gmail.com, Tel.: +40 365 806 856
 • Web: www.mmdsz.ro 
 • Irodavezető: Szőcs-Trinfa Klementina Fruzsina – Tel.: +40 751633194
 • MMDSZ elnök: Varga László – Tel.: +40 753115741
 • Elnökség: Szabó Stefánia – Tel.: +40 735523111
 • Pál Endre – Tel.: +40 733988901