Tanügy


    tanügy A tanügyi szakosztály szerves részét képezi a diákszövetségnek, ugyanis megteremti a szoros összeköttetést a hallgatók és az egyetem vezetősége - szenátus, tágabb értelemben a hallgató oktató közti kapcsolatot erősíti. Az egyetem berkein belül képviseli a diákok jogait, kötelezettségeit, fontos szerepet tölt be a döntéshozásban mely akár direkt, akár indirekt módon befolyásolja az oktatás minőségét.

     Az egyetem legfőbb döntéshozó szerve az Adminisztratív tanács (Consiliu de administratie), melynek tagja: rektor (rector), szenátus elnöke (preşedinte senat), rektor helyettesek ( prorectori), dékánok (decanii), adminisztratív igazgató (director genereal administrativ), főtitkárnő (secretar şef universitate), diákok képviselői – (az MMDSz és a LSTGM mindenkori elnöke).

     Szenátus (Senat): döntéshozó szerv, mely tömöríti a különböző karok tanácsának határozatait, javaslatait és a szenátus tagok szavazatára bocsájtja, a döntéseket szenátusi határozat formájában hivatalos úton közli. A megválasztott oktatókon kívül szavazással megválasztott diákképviselők is tagjai a szenátus tanácsának. Jelenlegi diákképviselők: ÁOK: Belényi Boglárka, Benedek Zalán, Márkos - Gergely Gellérd, Tubák Nimród FOK: Koffol Tamás GYK: Szabó Péter

     Kari tanács (Consiliu profesoral al facultaţii): minden egyetemi kar tanácsa (Általános Orvosi Kar, Fogorvosi Kar, Gyógyszerészeti Kar), mely bizonyos időközönként összeül megvitatni az esetleges problémákat, gondokat. Tagjai: egyetemi oktatók és a fent említett karok diákképviselői. A Szenátus speciális bizottságai: különböző bizottságok, melyek tagjai kevesebb számúak és arra hivatottak, hogy döntést hozzanak olyan esetekben, mint: etikai kérdések, kutatás, nemzetközi kapcsolatok, doktorátus, rezidensképzés, államvizsga, mesteri képzés, stb.

A tanügy ugyanakkor szerepet vállal az egyetemi ösztöndíjak és pályázatok elbírálásában: szociális ösztöndíj, tanulmányi és érdem ösztöndíj. Erasmus ösztöndíj: az EU támogatásával féléves tanulmányi és három hónapos nyári gyakorlati időszakra Európa számos országába.

     A tanügy hatáskörébe tartozik a diákszövetség által meghirdetett egyetemen kívüli pályázatok, ösztöndíjak:

Részképzés: őszi és tavaszi részképzős tanulmányutak a magyar állam támogatásával Magyarország mind a négy orvostudományi egyetemére. A képzés időtartama változó 2 héttől egészen fél éves időszakig.

Áthallgatás: két hetes tanulmányút betekintést nyújt a Szegedi Orvostudományi Egyetem életébe a program csereprogramként működik a Szegedi HÖK-el kooperálva.

Szociális ösztöndíj: egyetemi oktatók által felajánlott ösztöndíj első éves hallgatók számára.

Bolyai ösztöndíj: a Bolyai Alapítvány ösztöndíja, mely a marosvásárhelyi egyetemeken és főiskolákon tanuló hallgatók és fiatal oktatók számára, tanulmányaikra, szakmai képzésükre, továbbképzésükre, az erdélyi magyar felsőoktatás és értelmiség megújulásának elősegítése célja.

 

írta: Benedek Zalán

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest