Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)


1945 elején Kolozsváron felvetődik két - román és magyar nyelvű – tudományegyetem igénye kolozsvári székhellyel. Számos román és magyar értelmiségi támogatja ennek megvalósítását. 1945. június 1-i hatállyal alakul meg a magyar tannyelvű kolozsvári tudományegyetem. Az egyetem mind a négy karának működése egyazon városban nehezen volt biztosítható, az orvosi kar működtetésére két magyarlakta nagyvárosban - Nagyváradon és Marosvásárhelyen - voltak ekkor reális korházi lehetőségek. A földrajzi és demográfiai érvek végül az utóbbi javára döntöttek.
Az események gyors ütemben követik egymást: 1945. július 16-án zajlik le az orvosi kar tanárainak helyszíni szemléje Marosvásárhelyen, majd egy rendelet jelenik meg, miszerint a Hadügyminisztérium az egyetem céljaira átadja a marosvásárhelyi hadapródiskola épületét, megoldva ezzel a preklinikai diszciplínák elhelyezését.

Így indult meg 1945 október végén 300 hallgatóval egyetemünk, előbb mint a Bolyai egyetem fakultása. Az első felvételi vizsgát a magyar egyetem orvosi karán
1945. november 4-én tartották meg. Ekkor 300-an jelentkeznek az első évre, a törvény biztosította 150 helyre.1947-ben már 250 elsőéves diák iratkozik be. 1948-ban 751 hallgatója van az egyetemnek, az oktatók között 16 professzor és 6 előadótanár. 1946. február 14-én zajlik le az első tudományos gyűlés.

A magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészképzés történetében újabb állomás az 1948-az tanügyi reform.
Ennek keretében a Bolyai Egyetem Orvosi karát kizárólag magyar tannyelvű Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetté alakították. Egyetemünk történetében 1962 től kezdve egyik legsúlyosabb problémává válik az intézet magyar jellegének megváltoztatása. Pártutasításra a minisztérium elrendelte a kétnyelvű, magyar és román nyelvű oktatást. A magyar nyelvű oktatásban is két tantárgyat, a törvényszéki orvostant és az egészségügyi szervezést román nyelven kellett előadni. A gyakorlati oktatást is román nyelven kellett vezetni. A professzorok nagytöbbsége vállalta hogy román nyelven is megtartja előadásait. Ezt egy évig a minisztériumban elfogadták, majd kijelentették, hogy román nyelven csak a roman nemzetiségű oktatók adhatnak elő. Ezzel szükségleten felül felduzzasztották az oktatószemélyzet létszámát, megváltoztatva annak nemzetiségi összetételét.

A nyílt nemzetiségellenes pártpolitika jelei az egyetemen csak a '80-as években jelentkeztek. Az adott politikai és gazdasági viszonyok hatására az 1980-as évektől kezdődően számos oktató választotta megoldásként az ország elhagyását. Ez a folyamat elsősorban a magyar nyelvű oktatási bázist apasztotta.

Az 1990-ig alkalmazott felvételi rendszer nem biztosította az anyanyelven tanulók esélyegyenlőségét, azt eredményezte, hogy a magyar nemzetiségű orvostanhallgatók aránya országosan alatta maradt a demográfiai adatok alapján elvárhatóknál. Az 1989. decemberi eseményeket követően a felvételi rendszer korrekté vált, javult ugyan valamelyest a magyar hallgatók aránya, de nem a kívánt mértékben.

Az orvosi oktatásban az 1989. decemberi forradalom óta voltak bizonyos eredmények – így helyreállították a magyar nyelvű előadásokat az összes diszciplínákon, lépések történtek fiatal magyar oktatók felvételére, de jó néhány alapvető kérdés, a külön beiskolázási szám valamint az önálló fakultás problémája még megoldásra vár. A jelen feladati körül két probléma különleges jelentőségű és
fontosságú: a diákság és fiatal orvosok körében kialakult elvándorlási láz fékezése valamint az anyanyelvű beiskolázási és oktatási keretek biztosítása.

Az Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti egyetemen a következő szakokon folyik felsőfokú oktatás: Általános orvosi; Bábaképző; Általános aszisztens; Táplálkozás és élelmezéstan; Balneo-fiziko-kinetoterápia és rehabilitáció; Katonaorvosi; Testnevelés és sport; Fogorvosi; Fogtechnikus; Fogászati aszisztens; Dentárhigiénikus fogászati aszisztens; Gyógyszerész és Gyógyszerész aszisztens.

Cím: 540139 Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca, 38 sz.
Telefon: +40-265-215 551
Fax: 40-265-210 407
E-mail: rectorat@umftgm.ro
 
MOGYE-terkep copy
A MOGYE campusának térképe (nagyítható)
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest