Szabályzat

Az mmdsz.ro weboldalon magánszemélyek és vállalkozások ingyenesen hirdethetnek. Az első hirdetés feladáshoz regisztráció szükséges. A regisztrálást követően, e-mail üzenetet kap, amelyben leírjuk, hogyan aktiválhatja a hozzáférését. A regisztrációt követően minden újabb hirdetést a beregisztrált felhasználói név és jelszó segítségével adhat fel.

Az mmdsz.ro tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a weblapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.


Nem szerepelhet a hirdetésben olyan tartalom amely:

 • jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül

 • szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért

 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz, félelemérzetet kelt

 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be, tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőttkorúakat áru vásárlására ösztönözzék

 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul

 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz

 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül


A hirdetésben továbbá nem szerepelhet:

 

 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő;

 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása;

 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;

 • külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik

 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik)

 • mindegy egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weblapon elhelyezett adatok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az mmdsz.ro nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az mmdsz.ro jogában áll hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket előzetes értesítése nélkül törölje.


Az mmdsz.ro nem vállal felelősséget:

 

 • az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért

 • az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért

 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában

 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért

 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért

 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Az mmdsz.ro szolgáltatásait Felhasználó a saját felelősségére használja.
A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az mmdsz.ro a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.
Az mmdsz.ro fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére. Az mmdsz.ro fenntartja azt a jogot, hogy az oldal adminisztrátora a nem odaillő, többször feladott, NAGYBETŰVEL írt, nem a megfelelő kategóriába feladott, helyesírási vagy egyéb hibát tartalmazó hirdetést kijavítsa, vagy törölje. Fenntartjuk a jogot az oldalon elhelyezett tartalmak törlésére vagy módosítására abban az esetben is, ha a tartalom a szerveren technikai problémát okoz, formátuma nem megfelelő. A felhasználó a regisztrációval elismeri, hogy a felhasználói feltételeket tudomásul vette és betartja. A fentiekben foglaltak el nem olvasása nem mentesít azok betartása alól.
FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest